Aktualittes

127369

Jauno gadu iesksim ar individulo empiontu
19.12.2022Cien. erudti!

 2023. gada 14. janvr  notiks atkltais individulais erudcijas empionts. Vieta - Latvijas Zintu akadmija, Akadmijas laukums 1, Rg. Skums - 11.00. Skka informcija par norisi un pieteikans krtbu empionta nolikum EIT.

LEL valde
      Atpaka