Aktualittes

109263

Klt individulais erudcijas empionts!
03.12.2019


Cien. erudti!

Sestdien, 2019. gada 14. decembr Latvijas Erudtu lga rko vienu no gadskrtjiem paskumiem – individulo erudcijas empiontu. Gaidsim visus savas zinanas prbaudt gribtjus RTU telps Mea iel 1, Rg. Dalbnieku reistrcija no 10.20. Ar empionta nolikumu var iepazties sada „LEL dokumenti”. 

LEL valde
      Atpaka