Aktualittes

127195

Tiekamies vl vecaj gad!
05.12.2022Cien. erudti!

Aicinm uz LEL nodarbbu 2022. gada 10. decembr  Vieta - Latvijas Zintu akadmija, Akadmijas laukums 1, Rga. Gatavojamies individulajam erudcijas empiontam janvr!

Skums - 11.00.

LEL valde
      Atpaka