Rezultāti

LEL 2013./14. gada sezonas kopvērtējums (pēc 3 kārtām)
13.11.2013


Vieta

Uzvārds, vārds

Kopējā punktu summa (max 300)

2013.g. septem-bris(max 100)

2013.g.
oktobris
(max 100)

2013.g.
novembris
(max 100)

1.

Benze Rudolfs

300

100

100

100

2.

Barons Jānis

267,5

94,3

89,1

84,1

3.

Valters Atis

262,4

81,9

100

80,5

4.

Kaņepājs Ojārs

258,1

87

87

84,1

5.

Rukšāns Atis

256,1

90,2

89,1

76,8

6.

Skrastiņš Kārlis

255,6

86,5

83,7

85,4

7.

Ļaksa Maija

244,3

90,7

80,4

73,2

8.

Krustiņš Juris

240

92,2

78,3

69,5

9.

Kriķīte Līga

231

92,7

66,3

72

10.

Krūze Inta

226,2

96,4

76,1

53,7

11.

Kalniņa Lilija

197,8

81,3

54,3

62,2

12.

Jansone Daina

193,4

81,3

60,9

51,2

13.

Irbe Ārijs

186,5

74,1

68,5

43,9

14.

Valdmane Elga

175,8

78,8

54,3

42,7

15.

Geiba Ārija

173,3

62,7

63

47,6

16.

Apsalons Uldis

169,1

87,6

81,5

 

17.

Vabulis Vilnis

164,6

67,4

43,5

53,7

18.

Kursiša Agnese

162

 

81,5

80,5

19.

Purnis Ivars

149,4

79,8

69,6

 

20.

Žaggere Ingrīda

146,5

64,2

45,7

36,6

21.

Zellis Juris

144,5

 

75

69,5

22.

Zaļaiskalne Anita

141,4

 

80,4

61

23.

Vāciete Ārija

129,8

 

76,1

53,7

24.

Valdmanis Aivars

119,3

71,5

47,8

 

25.

Barščevska Silvija

116,2

77,2

 

39

26.

Rasa Gints

115,9

 

59,8

56,1

27.

Škuts Juris

113,9

 

55,4

58,5

28.

Tenisa Inga

97,8

46,6

20,7

30,5

29.

Gintere Ilona

91,2

57,5

33,7

 

30.

Vasiļevska Ieva

77,2

 

77,2

 

31.

Krastiņa Sarmīte Ingrīda

53,3

 

53,3

 

32.

Vasiļevskis Valdis

53,3

 

53,3

 

33.

Vēdiķe Ilze

52,4

 

 

52,4

34.

Šillere Biruta

29,6

 

17,4

12,2

35.

Grasis Sandris

18,5

 

18,5

Piezīme: Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieki, kam augstāki rezultāti atsevišķās kārtās.

Galvenais tiesnesis Viktors Insbergs; tel. 29472958; viktorsinsbergs@inbox.lv
      Atpakaļ